Třebíčský psí hřbitov končí. Další už ve městě nebude

03.04.2014 21:34

Jediný oficiální psí hřbitov na Vysočině skončil. Třebíč přitom patřila k několika málo městům u nás, kde mohli majitelé psů, kteří nemají vlastní pozemek, své oblíbené zvíře důstojně pohřbít.
K založení zvířecího pohřebiště poskytl městský úřad před lety pozemek. O samotný hřbitov se po celou dobu staral soukromník.
"V dalším provozování už nechce pokračovat. Navíc plánovaná kapacita už byla vyčerpána. Z těchto důvodů městský úřad rozhodl, že pohřebiště pro zvířata ukončí svou činnost," řekl mluvčí tamní radnice Ivan Přibík.
"V tuto chvíli radnice o jiném pozemku, který by třeba vzala do své správy, neuvažuje. Už tak byla Třebíč spíše výjimkou v rámci republiky. Není to běžná služba obcí," dodal Přibík.

Úředníci městského úřadu na malý oplocený pozemek umístili cedule, kde pejskaře o této skutečnosti informují. Kdosi na ně připsal známou hlášku Evy Holubové z filmu Líbáš jako Bůh - tu o bílém tesákovi.
I z reakcí oslovených majitelů psů ve městě je patrné, že by stáli o provoz dalšího podobného hřbitova, když už není místo pod Kostelíčkem.
O uhynulé psy a další zvířata se jejich majitelé musejí postarat sami. Podmínky pro pohřbívání stanovuje zákon o veterinární péči. Uvádí, že nerozhodla-li Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit mrtvolku zvířete, pokud neuhynulo kvůli nebezpečné nákaze nebo na ni nebylo podezření.
"Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí - tedy rozhodně ne třeba v blízkosti studny. A to do hloubky nejméně 80 centimetrů s použitím dezinfekčních prostředků," doplnil Přibík.

Konec v kafilerii

Kdo bydlí v bytě a nemá zahradu, může se obrátit na specializovanou firmu, která provádí sběr a svoz uhynulých zvířat. Ty končí v kafilerii a z reakcí pejskařů vyplynulo, že se jim takový konec čtyřnohého člena rodiny většinou nelíbí.
Lze také využít služeb krematoria pro zvířata v Brně-Chrlicích. Není to nic levného, ale řada chovatelů je dnes ochotná tisíce na pohřeb psa vydat.
Zatímco základní žeh lidských ostatků se v tuzemských krematoriích pohybuje v cenových relacích od necelých tří do čtyř tisíc korun včetně daně, základní žeh velkého psa nad 60 kilogramů vyjde v Brně-Chrlicích na 6 620 korun.
Chrlické krematorium těží z unikátnosti. Je zatím na Moravě jediné, další je u Prahy. Kdežto běžných krematorií je u nás sedmadvacet. Ceník má krematorium zveřejněný na svých webových stránkách.
Ceny kremací malých zvířat jsou odstupňované podle hmotnosti. Začínají na patnácti stovkách u zvířete do dvou kilogramů. Při kremaci lidských ostatků v běžných krematoriích v republice hmotnost nehraje roli.
Základním žehem se rozumí pouze proces kremace ostatků bez přidaných položek za rakev, urnu, obřad a podobně. V této ceně je i úprava zvířete a takzvaná kremulace. Tedy úprava popelu před uložením do urny, aby neobsahoval například kov z rakve.
"Znám rodinu, které stálo za to dát za pohřeb oblíbeného pudla v Brně se vším všudy včetně transportu 12 tisíc," uvedl majitel pohřební služby v Jihlavě Richard Vevera.

Zdroj: https://jihlava.idnes.cz/trebicsky-psi-hrbitov-konci-jiny-nebude-f0r-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140403_2052793_jihlava-zpravy_mkk