Psi vnímají magnetické pole, vyměšují severojižním směrem

03.01.2014 16:15

Čeští vědci z České zemědělské univerzity společně s kolegy z německé University Duisburg-Essen přišli na to, že psi vnímají magnetické pole Země. Výsledky jejich práce vyjdou v renomovaném vědeckém časopise Frontiers in Zoology. Když je magnetické pole klidné, psi se natáčejí při vyměšování severojižním směrem.
Vědci zkoumali na 70 psech různých plemen, jakým směrem se postaví, když venku a bez vodítka vyměšují.

"Výsledný obraz analýz dat seřazených do několika kategorií je jasný a ohromující: psi preferují nasměrování těla v severojižní ose, ale pouze v obdobích, kdy je magnetické pole klidné," uvedl tým doktora Vlastimila Hartla a profesora Hynka Burdy.
Nejdříve to vypadalo, že bádání skončí fiaskem. Vědci totiž srovnali výsledky více než 7000 statistických analýz, kam byly zahrnuty i lokality měření, denní doba a další parametry včetně například znalosti daného terénu u každého psa.
Z výsledků ale nevyplývalo, že by psi vykazovali jakoukoliv směrovou preferenci, tak jako se v minulosti prokázalo třeba u pasoucích se krav, myškujících lišek a dosedání vodního ptactva na hladinu. Severojižní orientaci psů vědci odhalili, až když data roztřídili podle nepatrných výkyvů magnetického pole v průběhu celého období jejich sběru.
"Pro mnoho majitelů psů, kteří vědí o výborném orientačním smyslu svých svěřenců, nemusí být tento objev velkým překvapením, jde spíše o vysvětlení 'nadpřirozených schopností', přestože vědci netuší, k čemu psi magnetického pole využívají," dodali výzkumníci. Tato zjištění ale chtějí vědci využít pro další bádání, protože magnetický smysl živočichů stále není dostatečně prozkoumán.
Natočení těla v severojižní orientaci už čeští badatelé dříve zjistili třeba u kaprů nebo kachen.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/psi-vnimaji-magneticke-pole-a-vymesuji-severojizne-fxw-/domaci.aspx?c=A140103_133049_domaci_bun
Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/rsd-nepristoupi-na-dohodu-s-eurovii-db6-/eko-doprava.aspx?c=A140103_141821_eko-doprava_suj